disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
 
De Duits Design-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Duits Design liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Duits Design. Duits Design is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Duits Design geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
 
Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Duits Design aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Duits Design vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Duits Design, en Duits Design geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Duits Design.
 
Tevens is Duits Design niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Duits Design die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Duits Design in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.